2002-2005 Your Website Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 Romaltparken webmaster

VEDTÆGTER, REGLER  M.M.
HAVER TIL SALG

DobbeltTryk på det du vil se i rulleteksten:                       Se foreningens område           Vi har p.t. kun 1 have til salg        Følg os på Facebook         Info og aktiviteter                Din mening er vigtig for vores H/F                        Læs Havenyt her                 Vildkatte         
Lejeaftale imellem Randers Kommune og Kolonihaveforbundet

Regler og Vedtægter m.m - via Østjyllands Kreds hjemmeside

Forretningsorden for bestyrelsen i H/F Romaltparken

Ordensregler - gældende for H/F Romaltparken

Standard Blanketter - til udskrivning:
Ansøgning om vurdering af have
Ansøgning skal indgives til Østjyllands Kreds via foreningens kontor.

Ansøgning salg af have (kontrakt imellem sælger, køber og haveforening)
Ansøgning skal indgives til Østjyllands Kreds via foreningens kontor.

(Vejledning om køb/salg og vurdering af have)


Ansøgning om byggetilladelse
Ansøgning skal indgives til Østjyllands Kreds via foreningens kontor.
Eksempel på tegning
(Vejledning om Byggeansøgning - gældende for H/F Romaltparken)

Ansøgning etablering af samletank
Ansøgning skal være godkendt af Randers Kommune inden nedgravning af tank påbegyndes.
Kopi af færdiggørelsesattest skal fremsendes til foreningens kontor og Østjyllands Kreds

Diverse:

Hilsen fra frøken Skrald

Info mht. kollektiv forsikring

Kontakt ved skade kollektiv forsikring

Kollektiv forsikring af dit havehus

Info mht vurdering

Vildkatte - hjælp til selvhjælp
Retur til forsiden
Retur til forsiden
Retur til forsiden