2002-2005 Your Website Corporation. All rights reserved.
FÆLLESARBEJDE
Copyright © 2020 Romaltparken webmaster


Du er altid velkommen til at deltage de lørdage hvor der er fællesarbejde - indkaldt eller ej.

Du finder hvilken dag din have er indkaldt, ved at finde din haveadresse og nummer her
Datoen  ud for adressen er din "Arbejds-Lørdag".


Alle arbejdsdage er lørdage ml. kl. 9.00-12.00. Alle gange mødes ved kontoret i foreningen kl. 9.00 - 12
Der er fælles kaffe og lidt spiseligt kl. 12.00. Du bør selv medbringe hakke, rive etc.

Du er pligtig til at møde til fællesarbejde en gang årligt jf. medlemsbeslutning i foreningen.
Du må gerne sende en stedfortræder, hvis du selv er forhindret. Kan du ikke deltage den dag du er indkaldt, skal du senest dagen før melde afbud på telefon 20854350 og aftale en anden lørdag.
Påtager du dig at løse en anden opgave for fællesskabet jf. aftale med bestyrelsen, vil/kan dette tælle for din "arbejds-lørdag".

Fællesarbejde kan blive flyttet pga. vejret. Fællesarbejdet vil i så fald blive flyttet til efterfølgende lørdag, hvor du så har samme mødepligt.
Møder du ikke til fællesarbejde, vil du blive tildelt en bod på kr. 1000,00 jf. medlemsbeslutning i foreningen.
Boden vil blive opkrævet på førstkommende haveleje.

Har du spørgsmål til fællesarbejdet er du velkommen til at kontakte vores kontor eller ringe på tlf.: 20854350
HAVER TIL SALG

2021 Sæson-slut       Foreningens område                        Følg os på Facebook                   Info mht aktiviteter                Din mening er vigtig for os                        Læs Havenyt her                 Vildkatte         
Retur til forsiden