2002-2005 Your Website Corporation. All rights reserved.
FÆLLESARBEJDE
Copyright © 2020 Romaltparken webmaster

KLIK nederst på siden PÅ DET ÅR DU ØNSKER,  AT FINDE HVILKEN DAG DU SKAL PÅ FÆLLESARBEJDET.

Skemaet som herefter kommer frem viser de haver, som indkaldes til fællesarbejde i sæsonen.

Før 2017 var fællesarbejde om søndagen. Arbejdsdag er ændret fra søndage til lørdage ved en bestyrelsesbeslutning januar 2017.

Du finder hvilken dag din have er indkaldt, ved at finde din haveadresse og nummer. Dato ud for adressen er din "Arbejds-LØRDAG".
Du er altid velkommen til at deltage de LØRDAGE hvor der er fællesarbejde - indkaldt eller ej.

Alle arbejdsdage er LØRDAGE ml. kl. 9.00-11.00. Alle gange mødes ved kontoret i foreningen kl. 9.00 - Der er fælleskaffe og lidt spiseligt kl. 11.00. Du bør selv medbringe hakke, rive etc.

Du er pligtig til at møde til fællesarbejde jf. medlemsbeslutning i foreningen. Du må gerne sende en stedfortræder, hvis du selv er forhindret. Kan du ikke deltage den dag du er indkaldt, skal du senest dagen før melde afbud på telefon 20854350 og aftale en anden LØRDAG.
Påtager du dig at løse en anden opgave for fællesskabet jf. aftale med bestyrelsen, vil/kan dette tælle for din "arbejds-lørdag".

Fællesarbejde kan blive flyttet pga. vejret. Fællesarbejdet vil i så fald blive flyttet til efterfølgende LØRDAG, hvor du så har samme mødepligt.
Møder du ikke til fællesarbejde, vil du blive tildelt en bod på kr. 500,00 jf. medlemsbeslutning i foreningen. Boden vil blive opkrævet på førstkommende haveleje.

Har du spørgsmål til fællesarbejdet er du velkommen til at kontakte vores kontor eller ringe på tlf.: 20854350

Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2015: HER
Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2016: HER
Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2017  HER
Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2018  HER
Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2019  HER
Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2020 
Al indkaldelse til fællesarbejde aflyst pga corona risiko - Læs mere i Info-Nyt
Tjek hvornår du er indkaldt til fællesarbejde 2021  HER
HAVER TIL SALG

Se foreningens område              Generalforsamling vedr. 2020 - se "Kun for medlemmer"   Følg os på Facebook                   Info mht aktiviteter                Din mening er vigtig for vores H/F                        Læs Havenyt her                 Vildkatte         
Retur til forsiden